FOSP Engineering | Connect ID/T Transformatie leegstaande kantorenstrip naar bruisende wijk

Connect ID/T

Prijsvraag BNSP

Transformatie van een leegstaande kantorenstrip naar een bruisende wijk waar wonen en werken integraal gecombineerd worden

 

Schalkwijk Midden te Haarlem

 

Toekomstige trends en ontwikkelingen zullen het werklandschap beïnvloeden. Zaken waar rekening mee moet worden gehouden zijn onder andere de enorme groei in het woon-werkverkeer en bijkomende nadelen als het ontstaan van files. Binnen Schalkwijk midden zal binnen dit visiedocument een goede balans te vinden zijn tussen een productief, sociaal, duurzaam en groen gebied.

 

Schalkwijk Midden is een monofunctioneel gebied en omvat voor het grootste deel kantoorfuncties. Ondanks de mono functionaliteit heeft Schalkwijk Midden zijn eigen karakter door een aantal markante bouwwerken. Doordat elk bouwwerk op een apart plot staat, ontstaat grote verdeeldheid in het gebied. Hierdoor wordt het een onsamenhangend geheel, wat maakt dat het gebied je niet welkom laat voelen. Het gebied nodigt niet uit er te blijven en activiteiten te gaan ondernemen. De enige functie die wordt uitgevoerd is werken, waardoor van het gebied maar een dagdeel gebruik wordt gemaakt. Op dit moment heeft Schalkwijk Midden geen meerwaarde voor Haarlem en omgeving.

 

Het idee van Connect ID/T omvat meerdere aspecten, waaronder creëren van eenheid en verbinden.
Eenheid wordt gecreëerd tussen plots door het weghalen van grenzen, weghalen van steen (autowegen en parkeerplaatsen) en vergroenen van de gehele omgeving.
Functies (wonen, werken en recreatie) worden verbonden door het toevoegen en combineren binnen de gebouwen. Ook worden deze functies fysiek verbonden door een aantal bruggen welke tussen de gebouwen zitten.
De verbinding tussen het ziekenhuis en het winkelcentrum wordt gelegd door een hoofdroute waar enkel op gelopen en gefietst mag worden. Dit maakt het lopen en fietsen hier aantrekkelijker en het motiveert mensen om door Schalkwijk Midden heen te gaan.
De transformatie in het gebied maakt uiteindelijk dat meer activiteiten worden ondernomen en functies worden toegevoegd. Het woon en werklandschap van
Schalkwijk Midden dient niet alleen de bewoners, maar de gehele regio en daarbuiten.