FOSP Engineering | Architect Assen | Waarom FOSP Architecten?

Skills

Waarom FOSP Engineering?

We vinden het belangrijk om naar u als klant te luisteren: wat zijn uw wensen en ideeën over uw toekomstige huis (of aanbouw, verbouw enzovoorts). Doordat we veel kennis hebben van ontwerpen, kwaliteitseisen, regelgeving en de praktische kant van bouwen kunnen we deze zaken gemakkelijk verbinden met uw wensen en ideeën.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van ons krijgt. Daarom hebben wij de stappen die we hanteren tijdens het ontwerpen hieronder beschreven. U kunt er voor kiezen om alleen een schets te laten ontwerpen door ons, hier bent u vrij in.

Mocht u hier vragen over hebben dan mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via info@fosp.nl of 06 41196747

Voorlopig ontwerp (schets ontwerp)

Tijdens een eerste gesprek bespreken we uw eisen en wensen. Wat vind u belangrijk aan uw woning? Geeft u voorkeur aan een bepaalde bouwstijl? Wilt u een zelfvoorzienende woning? Allemaal zaken om over na te denken, maar waarbij wij ook zeker bereid zijn in mee te denken.

Hierna volgt een haalbaarheidsonderzoek waarin wij gaan bekijken of er voorwaarden en/of beperkingen uit het bestemmingsplan en de welstandsnota naar voren komen. Want u wilt niet achteraf te horen krijgen van de gemeente dat een plan niet door kan gaan omdat de woning niet aan de bestaande eisen voldoen.

Vervolgens maken we een schetsontwerp aan de hand van de wensen, eisen en voorwaarden. Het eindresultaat is een schetsontwerp met tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden.

Definitief ontwerp

Wanneer u een goed gevoel heeft bij het schetsontwerp, en graag met ons door wilt gaan, gaan wij aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. We maken een bouwkundige uitwerking van het schetsontwerp. Ook kan het zijn dat we meerdere disciplines bij het ontwerp gaan betrekken, zoals een constructeur. Dit zal altijd met u besproken worden.

Met de bouwkundige tekeningen maken we, in samenspraak met u, een afspraak met de welstandscommissie en dienen we het plan in bij de gemeente.

Wanneer een ontwerp wordt goedgekeurd komt de praktische uitvoering van het project. Hierbij kunnen we een samenwerking zoeken met een aannemer. Maar misschien kiest u er ook wel voor om het zelf te gaan bouwen?

Duurzaamheid

Duurzame nieuwbouw
Aan een nieuwe woning worden eisen gesteld op het gebied van energiezuinigheid. De maat voor de energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Op dit moment moet een nieuwbouwwoning voldoen aan de gestelde eis van maximaal EPC 0,4. In 2020 moet een woning bijna energie neutraal zijn.

Duurzame renovatie
Natuurlijk is duurzaam bouwen iets waar aan gedacht moet worden bij het bouwen van nieuwbouw. Maar ook bij een renovatie kan worden gedacht aan het verduurzamen van je woning. Door te kiezen voor een aantal energiebesparende maatregelen, die goed toe te passen zijn in de bestaande bouw, kun je op lange termijn flink wat kosten besparen. Tevens kun je nu bij veel energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen. Om te weten te komen of je hiervoor in aanmerking komt, maak je gebruik van de energie subsidiewijzer .

FOSP Architecten houdt rekening met de gestelde eisen en past in overleg met de opdrachtgever energiezuinige maatregelen toe.

Regelgeving

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft de bestemming van een gebied of bestemmingen in dat gebied aan. Het is een beleidsdocument die de ruimtelijke ordening bepaalt. FOSP controleert bij een aan- of (ver) bouw het bestemmingsplan en de mogelijkheden binnen dit plan.

Omgevingsvergunning
Voor een bouw of verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. FOSP controleert voor u of uw bouw of verbouw een vergunning nodig heeft.

Bouwbesluit
Bouwwerken met of zonder vergunning moeten voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. FOSP hanteert bij uw aan- of (ver)bouw rekening deze regels.

SSB erkend leerbedrijf

FOSP Engineering is een door het SBB erkend leerbedrijf. Ben jij student Bouwkunde en heb je interesse om bij ons stage te lopen? Neem dan contact met ons op!

Waarom FOSP Engineering?

We vinden het belangrijk om naar u als klant te luisteren: wat zijn uw wensen en ideeën over uw toekomstige huis (of aanbouw, verbouw enzovoorts). Doordat we veel kennis hebben van ontwerpen, kwaliteitseisen, regelgeving en de praktische kant van bouwen kunnen we deze zaken gemakkelijk verbinden met uw wensen en ideeën.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van ons krijgt. Daarom hebben wij de stappen die we hanteren tijdens het ontwerpen hieronder beschreven. U kunt er voor kiezen om alleen een schets te laten ontwerpen door ons, hier bent u vrij in.

Mocht u hier vragen over hebben dan mag u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via info@fosp.nl of 06 41196747

Voorlopig ontwerp (schets ontwerp)

Tijdens een eerste gesprek bespreken we uw eisen en wensen. Wat vind u belangrijk aan uw woning? Geeft u voorkeur aan een bepaalde bouwstijl? Wilt u een zelfvoorzienende woning? Allemaal zaken om over na te denken, maar waarbij wij ook zeker bereid zijn in mee te denken.

Hierna volgt een haalbaarheidsonderzoek waarin wij gaan bekijken of er voorwaarden en/of beperkingen uit het bestemmingsplan en de welstandsnota naar voren komen. Want u wilt niet achteraf te horen krijgen van de gemeente dat een plan niet door kan gaan omdat de woning niet aan de bestaande eisen voldoen.

Vervolgens maken we een schetsontwerp aan de hand van de wensen, eisen en voorwaarden. Het eindresultaat is een schetsontwerp met tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden.

Definitief ontwerp

Wanneer u een goed gevoel heeft bij het schetsontwerp, en graag met ons door wilt gaan, gaan wij aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. We maken een bouwkundige uitwerking van het schetsontwerp. Ook kan het zijn dat we meerdere disciplines bij het ontwerp gaan betrekken, zoals een constructeur. Dit zal altijd met u besproken worden.

Met de bouwkundige tekeningen maken we, in samenspraak met u, een afspraak met de welstandscommissie en dienen we het plan in bij de gemeente.

Wanneer een ontwerp wordt goedgekeurd komt de praktische uitvoering van het project. Hierbij kunnen we een samenwerking zoeken met een aannemer. Maar misschien kiest u er ook wel voor om het zelf te gaan bouwen?

Duurzaamheid

Duurzame nieuwbouw
Aan een nieuwe woning worden eisen gesteld op het gebied van energiezuinigheid. De maat voor de energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Op dit moment moet een nieuwbouwwoning voldoen aan de gestelde eis van maximaal EPC 0,4. In 2020 moet een woning bijna energie neutraal zijn.

Duurzame renovatie
Natuurlijk is duurzaam bouwen iets waar aan gedacht moet worden bij het bouwen van nieuwbouw. Maar ook bij een renovatie kan worden gedacht aan het verduurzamen van je woning. Door te kiezen voor een aantal energiebesparende maatregelen, die goed toe te passen zijn in de bestaande bouw, kun je op lange termijn flink wat kosten besparen. Tevens kun je nu bij veel energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen. Om te weten te komen of je hiervoor in aanmerking komt, maak je gebruik van de energie subsidiewijzer .

FOSP Architecten houdt rekening met de gestelde eisen en past in overleg met de opdrachtgever energiezuinige maatregelen toe.

Regelgeving

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft de bestemming van een gebied of bestemmingen in dat gebied aan. Het is een beleidsdocument die de ruimtelijke ordening bepaalt. FOSP controleert bij een aan- of (ver) bouw het bestemmingsplan en de mogelijkheden binnen dit plan.

Omgevingsvergunning
Voor een bouw of verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. FOSP controleert voor u of uw bouw of verbouw een vergunning nodig heeft.

Bouwbesluit
Bouwwerken met of zonder vergunning moeten voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. FOSP hanteert bij uw aan- of (ver)bouw rekening deze regels.

SSB erkend leerbedrijf

FOSP Engineering is een door het SBB erkend leerbedrijf. Ben jij student Bouwkunde en heb je interesse om bij ons stage te lopen? Neem dan contact met ons op!