FOSP Engineering | Renovatie verzorgingshuis naar groene woonomgeving voor ouderen

Still Growing

Renovatie verzorgingshuis

Afstudeercase waarin een bestaand verzorgingshuis in Haren ‘Erasmusheem’ wordt gerenoveerd naar een levendige, dynamische, ‘groene’ leef-,woon- en werkomgeving.

Still Growing

In het project ‘Still Growing’ wordt gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van ouderen en de omgeving. Het gebruik hiervan is niet alleen productief en geld besparend. Het dient ook als sociale lijm en geeft een nieuwe betekenisgeving aan ouderen, het gevoel ‘van waarde’ te zijn. Om dit doel te bereiken is gekeken naar een vernieuwende methode om het bestaande verzorgingshuis, vergelijkbaar met Kloosterburen, te renoveren. Ook zijn de componenten duurzaamheid en groen verbonden aan het project. Wat nu, en zeker in de toekomst, belangrijke pijlers zijn.

Nieuwe generatie ouderen

De nieuwe generatie ouderen zijn meer sociaal betrokken waardoor de nieuwe generatie ouderen essentieel is in de samenleving, nu en in de toekomst. Ze zijn actief in en rondom het verzorgingshuis, waar in dit project nieuwe faciliteiten zijn toegevoegd die meerwaarde vormen voor de ouderen en hun omgeving. De nieuwe huisvesting voor ouderen is dynamisch, duurzaam en levensloopbestendig.
Enkele faciliteiten die zijn toegevoegd aan het verzorgingshuis om meer levendigheid te creëren, zijn onder andere een markt, supermarkt en klein postkantoor (pick up point). De appartementen dienen een minimaal vloeroppervlakte te hebben na renovatie, zodat ze voldoen aan de huidige levensstandaard, en er voldoende ruimte is om transfers in te maken. Ook met een rolstoel of rollator. Wanneer de appartementen in een bestaand huis te klein zijn, kan er voor worden gekozen om meer ruimte te creëren langs de buitenkant van het gebouw. Ook kunnen meerdere ruimtes aan elkaar gekoppeld worden, om uiteindelijk een groter appartement te maken.

Interesse?

Interesse? Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaand project en onze ideeën over renovatie van bestaande verzorgingshuizen, dan mag je altijd contact op nemen met ons!  Mail info@fosp.nl of via de website www.fosp.nl