FOSP Engineering | Prijsvraag AcvZ - FOSP Engineering

Prijsvraag AcvZ

Op 3 november jl. heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de door AcvZ uitgeschreven prijsvraag met het onderwerp Zorghuisvesting.

Met het uitroepen van deze scriptiewedstrijd, wil AcvZ het onderzoek naar en de kennisuitwisseling over zorghuisvesting onder studenten stimuleren. En de kennis weer terugbrengen naar het veld. De deelnemers hebben daarom tijdens deze middag hun afstudeerscriptie kort gepresenteerd. De jury sprak haar waardering uit over de manier hoe de deelnemers zich betrokken voelen bij het onderwerp zorghuisvesting. De scripties geven een goed beeld hoe deze generatie kijkt naar de ontwikkelingen in de zorghuisvesting, variërend van verpleeghuisniveau tot levensloopbestendige buurten.

Jurysamenstelling en beoordeling van de jury
De jury is samengesteld van kennisinstellingen, het maatschappelijk veld en ontwerpbureaus. Masi Mohammadi (lector Architecture in Health) trad op als juryvoorzitter. De overige leden waren Martin van den Berg (EGM architecten, directeur bouwtechniek en organisatie), Willem Coenen en Jan W. Pleunis (Stichting AcvZ, bestuursleden)

De jury heeft de inzendingen beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
1. Toegevoegde waarde
2. Maatschappelijke relevantie
3. Frisse en innovatieve kijk op het onderwerp
4. Mate van uitwerking en diepgang
5. Onderbouwing van de scriptie
6. Vormgeving en professionele uitstraling

Koen van Uden heeft een eervolle vermelding gekregen.

Stichting ACVZ, 2015

Recent Comments
Leave a comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *